המרכזים שלנו

סניפי הרשת שלנו פרוסים במספר ערים ואזורים תוך שאיפה לכסות את כל חלקי הארץ. הכניסה לסניפים, שימוש במתקנים שבהם והשתתפות בפעילויות נעשית באמצעות כרטיסיה אישית המנוקבת על פי אופי הפעילות בה משתתפים.